در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با افت ۱۳هزار و ۴۱۴واحدی (یک درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۶۹هزار واحدی قرار گرفت.
شاخص‌ هم وزن ۰.۲درصد افت کرد.

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از هزار و ۷۷۰میلیارد تومان رسید.

حدود ۶۲۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی و رشد بیش از یک درصد ۳۱نماد و افت بیش از یک درصد ۵۴۶نماد را شاهد بودیم.