امروز دوشنبه (۱۶ اسفند ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۶ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۶۲ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز نماد‌های فولاد، فملی، شپنا، وبملت، خودرو و وغدیر بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فولاد 12,980
(1307.66)
فملی 12,130
(900.97)
شپنا 13,030
(475.51)
وبملت 4,040
(414.53)
خودرو 2,470
(377.48)
وغدیر 11,210
(360.39)
شبندر 25,720
(351.81)

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۲۳.۰۵ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۹۳۰ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
بپاس 88,158
48.12
زاگرس 205,075
(9.83)
شگویا 9,644
(6.06)
آریا 86,602
2.13
مادیرا 8,774
(1.86)
ذوب 4,024
(1.81)
دماوند 46,961
(1.51)