امروز چهارشنبه (۱۸ فروردین ماه) شاخص کل بورس با اُفت 5 هزار واحدی روی پله یک میلیون و 255 هزار واحدی قرار گرفت.

امروز نماد‌های فولاد، فملی، شپنا، شستا، خودرو و شتران  و  وبملت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

فولاد

12,770

(993.13)

فملی

12,000

(700.27)

شستا

11,070

(674.76)

شپنا

12,690

(475.18)

خودرو

2,400

(301.77)

شتران

9,940

(300.12)

وبملت

3,970

(207.12)

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۳.۷۳ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۹۱۲ واحدی شد.

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

میدکو

31,971

4.39

آریا

86,321

(2.52)

وهور

2,108

1.27

شگویا

9,507

(1.13)

بجهرم

2,878

(0.99)

ذوب

3,946

(0.81)

مادیرا

8,679

(0.55)

اُفت ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۱۸ فروردین ماه