نرخ ۴۶ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۱۲ ارز با روند صعودی، ۲۶ ارز با روند نزولی و ۸ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.
 
 
 
کاهش قیمت ۲۶ ارز در بازار بین بانکی
کاهش قیمت ۲۶ ارز در بازار بین بانکی