نرخ ۴۶ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۱۳ ارز با روند صعودی، ۲۴ ارز با روند نزولی و ۹ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

اُفت قیمت ۲۴ ارز در بازار بین بانکیاُفت قیمت ۲۴ ارز در بازار بین بانکی