نرخ ۴۶ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۱۵ ارز با روند صعودی، ۲۴ ارز با روند نزولی و ۷ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

قیمت ۱۵ ارز در بازار بین بانکی افزایش یافت

قیمت ۱۵ ارز در بازار بین بانکی افزایش یافت