براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۶ تا ۱۴۷ متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
۱ زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی ۱۵۰ ۸ ۱۵ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰
۲ سعادت آباد، خیابان علامه شمالی ۵۰ ۳ ۱۲ ۶۹.۹۰۰.۰۰۰
۳ پاسداران ،خیابان سروستان سوم ۱۰۰ ۴ ۱۵ ۴۸.۰۰۰.۰۰۰
۴ بنی هاشم، نرسیده به

 

کوچه اول

۵۷ همکف ۱۱ ۳۷.۷۱۹.۰۰۰
۵ پونک، خیابان ایران زمین جنوبی ۵۴ همکف ۲۱ ۳۸.۷۰۰.۰۰۰
۶ بلوار کشاورز، نرسیده به جمالزاده ۱۳۷ ۲ ۲۰ ۳۹.۵۰۰.۰۰۰
۷ نامجو ،خیابان سلملن فارسی ۵۵ ۲ ۶ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰
۸ نارمک ،کوچه مهرانپور ۴۴ ۴ ۹ ۳۴.۰۹۰.۰۰۰
۹ استاد معین، تقاطع هاشمی ۶۷ ۲ ۶ ۲۳.۱۳۴.۰۰۰
۱۰ انتهای جیحون، خیابان پهلوانی ۶۷ ۳ ۱۶ ۱۷.۹۱۰.۰۰۰
۱۱ کارگرجنوبی ،خیابان کمالی ۵۰ ۲ ۱۵ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ بهارستان، خیابان مجاهد ۵۹ ۳ ۱۷ ۱۴.۴۰۰.۰۰۰
۱۳ تهران نو  ،مسیل جاجرود ۴۵ ۴ ۱۵ ۲۶.۶۶۶.۰۰۰
۱۴ بلوارابوذر، خیابان ربذه شمالی ۶۸ ۱ ۳۰ ۲۳.۷۹۴.۰۰۰
۱۵ اتابک، خیابان ملایری ۱۰۱ ۳ ۱ ۱۲.۳۷۶.۰۰۰
۱۶ نازی آباد ۱۴۲ ۴ ۵ ۱۹.۵۰۰.۰۰۰
۱۷ قلعه مرغی ۵۰ ۴ ۵ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۸ شاد آباد ، خیابان ۱۷ شهریور ۶۴ ۴ ۵ ۱۴.۳۷۰.۰۰۰
۱۹ عبدل آباد، لقمان جنوبی ۵۳ ۴ ۲۱ ۱۴.۱۵۱.۰۰۰
۲۰ دولت آباد ، فلکه اول ۴۶ ۶ ۱۵ ۱۰.۴۳۴.۰۰۰
۲۱ شهرک آزادی، بلوار امام خمینی ۱۱۵ ۳ ۱ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۲ شهرک راه آهن، بلوار کوهک ۹۵ ۵ ۱ ۳۱.۰۰۰.۰۰۰