قیمت انواع رینگ لایت در بازار به شرح زیر است:

نام کالا  قیمت (تومان)
رینگ لایت کد RFL ۳۸۴,۰۰۰
رینگ لایت مدل DX-260 ۲۹۹,۹۹۰
رینگ لایت مدل live s ۲۰۸,۰۰۰
رینگ لایت مدل FRL-160r ۹۵۰,۰۰۰
رینگ لایت مدل ZT-260 ۸۸۵,۰۰۰
رینگ لایت مدل CXB-260 ۱۹۰,۰۰۰
رینگ لایت مدل FRL-26 ۱,۴۳۰,۰۰۰
رینگ لایت مدل 26CM ۲۱۳,۰۰۰
رینگ لایت مدل FRL-S31 ۲,۰۰۰,۰۰۰