ساعت کار بانکها بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از ساعت 7:30 تا 14:30 در نظر گرفته شده است و به گفته علیرضا قیطاسی دبیر کل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی بانک‌ها مکلفند از ساعت ۸ تا ۱۳.۳۰ به مشتریان خدمات ارائه کنند. طی روزهای گذشته شهروندان نسبت به ارائه خدمات از سوی بانک ها اعتراض و گلایه کرده اند. مردم می گویند ساعات کار بانکها بسیار بی انصباط شده و قوانین بانکی در زمان درخواست خدمات از متصدی رعایت نمی شود. برخی از بانک ها با سواستفاده از شرایط کرونایی و نبود نیروی لازم از ساعت 11 تا 13 ارائه خدمت می دهند. این در حالی است که طبق مصوبه بانک مرکزی بانک‌ها مکلف به ارائه سرویس به آخرین مشتری درون شعبه هستند و اتمام زودهنگام ارائه خدمات به مشتریان خلاف بخشنامه‌های اداری است.

 

 ساعات کار بانکها

 

 ساعات کار بانکها خرداد ۱۴۰۰

علیرضا قیطاسی، دبیر کل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در واکنش به این بی انضباطی‌ها می‌گوید: طبق مصوبه ستاد ملی مقابله یا کرونا ساعت کاری بانک‌ها از ۷.۳۰ تا ۱۴.۳۰ تعریف شده و بانک‌ها مکلفند از ساعت ۸ تا ۱۳.۳۰ به مشتریان خدمات ارائه کنند.البته لازم به ذکر است طبق مصوبه بانک مرکزی بانک‌ها مکلف به ارائه سرویس به آخرین مشتری درون شعبه هستند و اتمام زودهنگام ارائه خدمات به مشتریان خلاف بخشنامه‌های اداری است.

شاید این تخلفات یا ضعف عملکرد‌ها جزئی به نظر برسد، اما تعداد زیادی از مردم در طول روز با چنین بی برنامگی‌ها رو به رو شده و همین امر در سایر موارد اقتصادی و اجتماعی آن‌ها تاثیر گذار خواهد بود. بنابر این انتظار می‌رود تا نهاد‌ها مسئول در این امر ورود کرده و نسبت به اجرای صحیح ساعات اداری هشدار‌های لازم را به بانک‌ها و ادارات بدهند.گویا چندین بانک در اجرای زمان ساعت کار حضور کارکنان، کم کاری کرده و درب شعب خود را بدون رعایت دستور العمل بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی زودتر از موعد به روی مشتریان خود می‌بندند.

برخی از بانک‌ها نیز با سوء استفاده از شرایط خاص کرونایی از ارائه خدمات بهتر به مشتریان پرهیز می‌کنند و همین امر منجر شده تا روال کاری بسیاری از افراد با چالش مواجه شود. گفته می‌شود برخی از شعب بانک‌ها دولتی با اعمال سلیقه از افتتاح حساب در شعب در برخی از ساعات روز (۱۱تا۱۳) به بهانه کمبود نیرو خودداری می‌کنند و این مورد نیز نمونه بارز قانون گریزی به شمار می‌رود.