مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه به بیان مسائلی همچون واردات طلا از مالیات معاف شد، تجربه شکست خورده پول پاشی، پر کردن کسری ها از دارایی های مردم، رفع موانع تولید گرفتار بی برنامگی، محدودیت ورود ارز برداشته شد، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

واردات طلا از مالیات معاف شد/ پر کردن کسری ها از دارایی های مردم/ رفع موانع تولید گرفتار بی برنامگی

واردات طلا از مالیات معاف شد/ پر کردن کسری ها از دارایی های مردم/ رفع موانع تولید گرفتار بی برنامگی

واردات طلا از مالیات معاف شد/ پر کردن کسری ها از دارایی های مردم/ رفع موانع تولید گرفتار بی برنامگی

واردات طلا از مالیات معاف شد/ پر کردن کسری ها از دارایی های مردم/ رفع موانع تولید گرفتار بی برنامگی

 

واردات طلا از مالیات معاف شد/ پر کردن کسری ها از دارایی های مردم/ رفع موانع تولید گرفتار بی برنامگی

واردات طلا از مالیات معاف شد/ پر کردن کسری ها از دارایی های مردم/ رفع موانع تولید گرفتار بی برنامگی