احد وظیفه، رئیس مرکز اقلیم شناسی سازمان هواشناسی در خبر 21 با اشاره به دلیل افزایش دما و گرم تر شدن کره زمین  بیان کرد: گازهای گلخانه ای عامل افزایش دما و گرمایش زمین هستند. مشخصا دو گاز دی اکسید کربن و متان اصلی ترین ها هستند که تولید دست بشر هستند.

وی افزود: با سوزاندن سوخت های فسیلی که توسط بشر انجام شده تبعاتی را به جو زمین تحمیل کرده ایم و چنین اثراتی که در حال حاضر شاهدید را رقم زدیم. این گرمای بی سابقه ای که هم اکنون شاهد هستید نیز دستمایه این اتفاق است.

وظیفه بیان کرد: طی 40 سال اخیر دما در قطب شمال 2 درجه افزایش پیدا کرده و کره زمین 0.8 درجه گرم تر شده است. قبل از قرن 19 دمای متوسط زمین 1.2 درجه افزایش پیدا کرده است. تا زمانی که ما سرگرم تولید گازهای گلخانه ای هستیم این روند ادامه خواهد داشت. تا سال 1950 ترکیب زمین به نحوی بود که در هر یک میلیون ذره 287 ذره کربن دی اکسید وجود داشت ولی حالا از هر یک میلیون ذره  به 414 ذره دی اکسید کربن است.