امروز یکشنبه (سیزدهم تیر ماه) شاخص کل بورس با افت ۳ هزار و ۳۶۸ واحدی روی پله یک میلیون و ۲۴۲ هزار واحدی قرار گرفت.

 

 شاخص کل در ابتدای بازار با افت ۳ هزار و ۳۶۸ واحدی بر روی پله یک میلیون و ۲۴۲ هزار واحد قرار گرفت و تا ساعت ۱۰ با افت  ۲ هزار  و ۳۸۰ واحدی بر روی پله یک میلیون و ۲۴۳ هزار واحدی بازگشت.

نماد‌های تاثیرگذار در شاخص کل بورس نماد‌های فولاد، فارس و شبریز است که بیش‌ترین تأثیر را مثبت داشته و نماد‌های شپنا، شستا و شتران هم بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.