در پایان معاملات امروز،  شاخص کل بورس  پس از افت ۱۱هزار و ۳۰۷واحدی شاخص کل آن را در ارتفاع یک میلیون و ۲۷۰هزار واحدی قرارگرفت و همچنین شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۰.۰۲درصدی مواجه شد.

آخرین قیمت ۱۴۹نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آن‌ها افزایش یافته و ۱۵۸نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند.

TSR Watermark - 49

حقیقی‌ها امروز حدود ۱۵۵میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. نمادهای «ولکار»، «برکت»، «شپنا»، «شستا»، «غکورش»، «فملی» و «فولاد» در گروه پرتراکنش‌های بورس و نمادهای «لطیف»، «فتوسا»، «گدنا»، «فگستر»، «کرمان»، «شصدف» و «چخزر» در گروه پرتراکنش‌های فرابورس قرار گرفتند.

ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به حدود پنج هزار و ۳۳۰میلیارد تومان رسید.

TSR Watermark - 50