در بورس امروز حقیقی‌ها حدود ۲۰میلیارد تومان وارد  بازار سهام  کردند. ارزش کل معاملات خرد هفت هزار و ۷۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۰درصد یعنی پنج هزار و ۶۳۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان مقدار قابل توجهی از کل معاملات نشد.

بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و  فرابورس  در سه گروه «سرمایه‌گذاری‌ها»، «استخراج کانه‌های فلزی» و «زراعت و خدمات وابسته» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «فلزات اساسی»به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

سه نماد «صباح»، «زفکاح» و «ومعادن» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «وتجارت»، «شپنا» و «وپارس» معطوف بود.

مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری سرمایه‌گذاری صبا تامین(حق تقدم) حدود ۱۳۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی بانک تجارت با برتری حدود ۴۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۶۸نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۰۸نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۵۸۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۵۳۰میلیارد تومان بود.

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس +جدول

 

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس +جدول