علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها ی دولتی و نیمه دولتی در پاسخ به این سوال که آیا بانک ها نیز در تعطیلات 6 روزه تهران و البرز تعطیل خواهند بود؟ بیان کرد:  در حال تصمیم گیری  درباره اینکه آیا بانک ها به طور کامل تعطیل شوند و یا به صورت کشیک به فعالیت خود ادامه دهند، هستیم.