به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، درحالي كه اكثرا تصور اجراي فاز دوم هدفمندي در خرداد ماه را داشتند، دولت نه تنها اجراي گام دوم در ماه جاري را گمانهزني خواند بلكه رييس جمهوري روز گذشته با تغيير مسووليتها، به رييس ستاد هدفمندی یارانهها پست ديگري را سپرد.

درحالی که مرادی رییس ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها تجربه اجرای یک گام از هدفمندی را داشت، پس از ۱۷ ماه با ریاست این ستاد خداحافظی کرد و مدیریت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری را برعهده گرفت.

روز گذشته احمدی‌نژاد تغییراتی را در حوزه مدیریت اعمال و با جابه‌جایی‌هایی، بهروز مرادی ‌رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها‌ را جایگزین ابراهیم عزیزی ‌معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری‌، ابراهیم عزیزی را جایگزین لطف الله فروزنده ‌معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی‌، لطف الله فروزنده را جایگزین محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری کرد. میرتاج الدینی نیز به‌عنوان معاون رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی منصوب شد.

گرچه این تغییرات فقط در حد جابه‌جایی بوده و از شان مدیریتی هیچ‌کدام از مدیران کاسته نشده است اما در این بین ستاد هدفمندی یارانه‌ها که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بدون مسوول باقی مانده است.

با توجه به اعمال تغييرات توسط رييس جمهوري، در مورد هويت كسي كه بر مسند قبلي مرادي مينشيند گمانهزنيهايي مطرح است و شنيدهها از جايگزيني سيد جلالالدين عارفيان ـ معاون ستاد هدفمندي يارانههاـ حكايت دارد.