به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، با حکم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، محمدرضا فرزین مدیرعامل صندوق توسعه ملی شد. قرار است مراسم معارفه فرزین در این سمت و تودیع رحیم قربانی مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی در روزهای آینده برگزار شود.

محمد رضا فرزین در گفتگوی کوتاه با مهر گفت از سمت معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی استعفا کرده است. وی افزود: همچنان به عنوان دبیر ستاد هدفمندی یارانهها به فعالیت خود ادامه خواهم داد.