فهرست خرید و فروش آپارتمان در منطقه ستارخان تهران به  شرح زیر است؛

آخرین اخبار مربوط به مسکن را در صفحه اقتصادی بخوانید.

مسکن

قیمت روز خرید مسکن 

آدرس  متراژ

عمر ساخت
(سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)
محله ستارخان؛ خیابان حاجی پور ۸۸ ۵ ۳۹٫۲۰۵٫۰۰۰
محله ستارخان؛ خیابان هومن ۹۲ ۵ ۴۷٫۸۲۶٫۰۰۰
محله ستارخان؛ خیابان کاشانی پور ۵۵ ۷ ۴۰٫۷۲۷٫۰۰۰
محله ستارخان؛ خیابان جهانی نسب ۷۷ ۱۰ ۳۶٫۲۹۹٫۰۰۰
محله ستارخان؛ خیابان شادمان ۱۲۵ ۱۸ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰
محله ستارخان؛ خیابان دستبند غربی ۶۵ ۲ ۴۱٫۴۹۲٫۰۰۰