فهرست خرید و فروش آپارتمان در منطقه کوی فردوس تهران شرح زیر است؛

آخرین اخبار مربوط به مسکن را در صفحه اقتصادی بخوانید.

نگاهی به بازار معاملات مسکن/ صاحبخانه شدن در منطقه کوی فردوس تهران چقدر خرج دارد؟

قیمت روز خرید مسکن 

آدرس  متراژ عمر ساخت
(سال)
قیمت هر متر مربع (تومان)
 شمال کوی فردوس ۸۳ ۱۳۸۴ ۳۰٫۱۲۰٫۰۰۰
کوی فردوس ۸۵ ۱۳۸۵ ۲۹٫۴۱۲٫۰۰۰
کوی فردوس خیابان اصلی ۸۳
۱۳۸۲
 
۳۰٫۷۲۳٫۰۰۰
کوی فردوس خیابان اصلی ۷۹ ۱۳۸۲ ۳۲٫۲۷۸٫۰۰۰
کوی فردوس خیابان همتا ۷۵ ۱۳۸۵ ۳۳٫۳۳۳٫۰۰۰
کوی فردوس خیابان  تقدیری ۷۵ ۱۳۸۵ ۳۵٫۷۳۳٫۰۰۰