علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه اکنون خوشبختانه در حوزه بازار ارز از یک ثبات نسبی برخوردار هستیم، گفت: از برنامه‌های جدی بانک مرکزی، بحث برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و عرضه آن در سامانه نیما ست که در حال انجام است.

وی ادامه داد: در ۷ ماه و نیم ابتدایی امسال نسبت به کل سال گذشته، عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر انجام شده است و این موضوع حاکی از آن است که وضعیت درآمد‌های ارزی کشور و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور نسبت به قبل بهبود پیدا کرده و ورود ارز به کشور یک نقطه مثبت است و این سیاست را حتماً تداوم خواهیم داد.

صالح آبادی: موانع استفاده از منابع ارزی در خارج از کشور رفع خواهد شد