شاخص کل بورس تهران، امروز یکشنبه (دوازدهم دی ماه) در ابتدای معاملات با اُفت ۱۶۹ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۷۸ هزار واحدی قرار گرفت.

 

در ساعت  ۹:۳۵ شاخص کل بورس به مدار صعودی بازگشت و  با رشد ۲۰۴ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۷۸ هزار و ۹۸۱ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۷۴ واحدی در ارتفاع ۳۶۳ هزار و ۵۴۳ واحدی ایستاد.

سه نماد فملی، شبندر و خودرو بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس در این دقایق بازار داشته اند. سه نماد کدما، خودرو و فملی نیز پرتراکنش‌ترین نماد‌های این لحظات بازار هستند.

صف‌های خرید و فروش سهام در دوازدهم دی ماهشاخص کل فرابورس نیز با رشد ۲ واحدی در ارتفاع ۱۸ هزار و ۶۶۴ واحدی قرار گرفت. سه نماد شبصیر، توسن و بپاس نیز بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشته اند. فرابورس نیز پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق فرابورس است.