شاخص کل بورس تهران، امروز دوشنبه (سیزدهم دی ماه) در ابتدای معاملات با رشد ۶۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۷۹ هزار واحدی قرار گرفت.

 

در آغاز معاملات سیزدهم دی ماه؛ بورس ۶۶ واحد رشد کرد