شاخص کل بورس تهران، امروز دوشنبه (سیزدهم دی ماه) در ابتدای معاملات با رشد ۶۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۷۹ هزار واحدی قرار گرفت.

در ساعت ۹:۴۵ شاخص کل بورس با رشد ۹۲۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۷۹ هزار و ۹۶۳  واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۷۴۴ واحدی در ارتفاع ۳۶۴ هزار و ۲۶۳ واحدی قرار گرفت.

سه نماد فولاد، شبندر و خوردرو بیشترین تاثیررا بر شاخص بورس در این دقایق داشته اند. کدما، خنصیر و خودرو سه نماد پرتراکنش بازار بورس در این دقایق هستند.

شاخص فرابورس نیز با ۶ واحد رشد در ارتفاع ۱۸ هزار و ۶۶۶ واحدی قرار گرفت. سه نماد حافرین، فاربورس و حسیر نیز پرتراکنش‌ترین‌های فرابورس در این دقایق هستند.

ابهام در پیشنهادات بورسی وزیر اقتصاد

در ساعت ۱۰:۳۰ شاخص کل بورس با رشد ۴۴۹ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۷۹ هزار و ۴۹۰ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۷۹۵ واحد در ارتفاع ۳۶۴ هزار و ۳۱۴ واحد قرار گرفت.

فملی، فولاد و نوری بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بورس داشته اند. برکت نیز پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بازار است.

شاخص فرابورس نیز با اُفت ۳ واحدی در ارتفاع ۱۸ هزار و ۶۵۶ واحدی قرار گرفت. در این دقایق از بازار ۳۷ نماد در صف خرید و ۶۰ نماد در صف فروش هستند.