شاخص کل بورس تهران، امروز سه شنبه (چهاردهم دی ماه) در ابتدای معاملات با اُفت ۱۴۰ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۷۵ هزار واحدی قرار گرفت.

 

در ساعت ۹:۳۰ شاخص کل بورس با افت ۴۷۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۷۳ هزار و ۳۹۲ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با افت ۲۸۴ واحدی در ارتفاع ۳۶۲ هزار و ۹۶۰ واحدی قرار گرفت.

سه نماد فولاد، نوری و فملی بیشترین تاثیررا بر شاخص بورس در این دقایق داشته اند. کدما، شسینا و برکت سه نماد پرتراکنش بازار بورس در این دقایق هستند.

صف‌های خرید و فروش سهام در چهاردهم دی ماه


شاخص فرابورس نیز با افت ۴۶ واحدی در ارتفاع ۱۸ هزار و ۵۴۸ واحدی قرار گرفت. سه نماد فرابورس، حآفرین و چخزر نیز پرتراکنش‌ترین‌های فرابورس در این دقایق هستند.