فهرست قیمت برخی از انواع برنج نیم دانه موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا  قیمت (تومان)
برنج نیم دانه هاشمی ۲۰,۵۰۰
برنج نیم دانه طارم گلستان - 1 کیلوگرم ۴۶,۹۰۰
برنج نیم دانه هاشمی بارفروش - 5 کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰
نیم‌ دانه عطری هاشمی - 10 کیلویی آقاجانیان ۲۵۰,۰۰۰ 
برنج نیم دانه هاشمی حاج علی خدمتگزار - ۱۰ کیلوگرم ۴۲۹,۰۰۰ 
برنج نیم دانه هاشمی اعلا سرلاشه معطر 5 کیلویی ۴۳۰,۰۰۰
برنج نیم دانه بی بی جون وزن 10 کیلوگرمی ۴۵۰,۰۰۰
برنج نیم دانه پنج ستاره فلاح 10 کیلویی ۵۳۰,۰۰۰
برنج ایرانی لاشه (نیم دانه) هاشمی آفرین 20 کیلویی ۶۲۰,۰۰۰

قیمت انواع برنج نیم دانه برای پخت شله زرد