شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۵۶۰ واحد در ارتفاع ۳۹۸ هزار و ۳۳۵ واحدی قرار گرفت. سه نماد شبندر، شتران و وغدیر بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشته‌اند و شستا نیز پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بازار است.

شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۱۶ واحد در ارتفاع ۲۰ هزار و ۷۲۱ واحدی ایستاد. کرمان، قچار و تلیسه نیز پرتراکنش‌ترین نماد‌های این دقایق فرابورس هستند.

صف خرید و فروش سهام در ۳۰ فروردین

سایر رسانه‌ها