امروز چهارشنبه (۳۱ فروردین)  شاخص کل بورس  در ابتدای معاملات با رشد ۲ هزار و ۱۸ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد قرار گرفت.

در ساعت ۹:۴۵ دقیقه شاخص کل بورس با رشد یک هزار و ۳۹۸ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۴ هزار و ۵۰۳ واحدی قرار گرفت.

شاخص کل هم وزن نیز با رشد یک هزار و ۲۳۷ واحد در ارتفاع ۴۰۱ هزار و ۸۱۲ واحدی قرار گرفت.

سه نماد وپارس، شبندر و وبانک بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس داشته اند. شپنا پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بازار است.

شاخص کل فرابورس نیز با رشد یک واحد در ارتفاع ۲۰ هزار و ۷۶۷ واحدی قرار گرفت. بمینا بیشترین تاثیر را بر شاخص فرا بورس در این دقایق گذاشته است.

در ساعت ۱۱:۰۵ شاخص کل بورس با اُفت هزار و ۵۷۶ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۷۶ واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۴۲۳ واحد در ارتفاع ۴۰۰ هزار و ۹۹۹ واحدی قرار گرفت.

صف خرید و فروش سهام در ۳۱ فروردینشپنا پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بازار است. شبندر نیز بیشترین تاثیر را بر روی شاخ ص بورس در این دقایق گذاشته است. شاخص کل فرابورس نیز با اُفت ۴۰ واحد در ارتفاع ۲۰ هزار و ۷۲۵ واحدی قرار گرفت. سه نماد صبا، شگویا و بمپنا بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس داشته اند.