مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۲۷ شهریور به بیان مسائلی همچون فرصت شانگهای برای اقتصاد ایران، چه کسانی مشمول مالیات حساب های تجاری می شوند؟، عبور از خط قرمزها در بافت فرسوده تهران، فرصت تجاری باشگاه شانگهای، احتمال ابطال آیین نامه واردات خودرو، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

روزنامه اسکناسروزنامه اقتصاد آیندهروزنامه اقتصاد پویاروزنامه اقتصاد ملیفرصت شانگهای برای اقتصاد ایران/ چه کسانی مشمول مالیات حساب‌های تجاری می‌شوند؟فرصت شانگهای برای اقتصاد ایران/ چه کسانی مشمول مالیات حساب‌های تجاری می‌شوند؟فرصت شانگهای برای اقتصاد ایران/ چه کسانی مشمول مالیات حساب‌های تجاری می‌شوند؟روزنامه ثروت