دم مسیحایی بر پیکره بخش تعاون

همانطور که هدف اولیه از تاسیس وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی تجمیع و یکسو شدن همه نهادهای خدماتی ، حمایتی و بیمه گر در کشور بوده است، سکاندار این وزارتخانه که امروزه به نام تعاون نیز مزین شده است باید از بطن جامعه و آشنا به تمام صنوف و اقشار جامعه کارگری باشد.

وزارتخانه‌ای که حجم گسترده‌ای از فعالیت ها را با حدود ۳۰۰۰ مدیر ارشد و میانی و انبوهی از شرکت ها و سازمان های متنوع از امور آموزش نیروی کار تا پوشش های حمایتی اقشار غیرفعال و بازنشسته را رسیدگی و رتق و فتق می کند نیاز به مدیری کاردان و جسور دارد. اهمیتی که این وزارتخانه در افزایش سطح عدالت اجتماعی و رفاه همه اقشار جامعه دارد بر هیچ کس پوشیده نیست الحاق بخش تعاون به این وزارتخانه نیز ابزار تحقق عدالت اجتماعی و موتور محرک اقتصاد را در اختیار این وزارتخانه قرار داده است.

بخش تعاون که یکی از سه ضلع مثلث اقتصاد کشور و با هدف کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی سیاست گذاری شده است که به دلایل مختلف پیشرفت چندانی نیز نداشته است یکی از مهمترین معاونت های وزارت کار و رفاه اجتماعی را نیز در بر گرفته است. شاید نگاه ویژه وزیر آینده به این بخش و حل مسائل و مشکلات بخش تعاون امید و نشاط و آرامش را به جامعه کارگری بازگرداند.

دم مسیحایی بر پیکره بخش تعاون

وزیر پیشنهادی رئیس جمهور مطمئناً در راستای پیشبرد اهداف و برنامه ریزی های ایشان معرفی شده است همانطور که ایشان در هفته تعاون نوید حرکت سریع و با شتاب این بخش جهت آبادانی کشور را داده اند. جناب آقای سید صولت مرتضوی معاون محترم اجرایی ریاست جمهوری با توجه به طی مراحل پیشرفت و شروع از بطن جامعه و کسب تجربه اجرایی و سیاسی و پیشینه ای موفق، نزدیکترین شخص برای حل مشکلات وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی می باشد که انشاالله در صورت انتخاب ایشان با انتصاب مدیرانی دلسوز از جنس خود، علی الخصوص در معاونت های مهم از جمله معاونت تعاون گره از مشکلات موجود در کشور را باز نماید.

این وزارت خانه متولی دو سامان دهی به دو مشکل اساسی جامعه می باشد یکی رفع بیکاری و ایجاد اشتغال دائم و فعال و دیگری تامین مسکن در جهت رفاه اجتماعی و این هر دو از جمله شعارهای دولت سیزدهم می باشد که با مدیریت خوب وزیر پیشنهادی قابل دستیابی خواهند بود.

دکتر سجاد معین

تحلیلگر بخش تعاون