قیمت طلا ۳۰ دی ۱۴۰۱ / قیمت سکه ۳۰ دی ۱۴۰۱

قیمت طلا ۳۰ دی ۱۴۰۱

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ برابر است با ۲۰/۳۳۵/۰۰۰ ریال و قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار برابر است با ۲۷/۱۱۳/۰۰۰ ریال.

قیمت مثقال طلا برابر است با ۸۸/۰۴۰/۰۰۰ ریال و قیمت هر انس طلا برابر است با ۱۹۲۱ دلار است.

نوع قیمت (ریال)
گرم طلای ۱۸ عیار ۲۰/۳۳۵/۰۰۰
گرم طلای ۲۴ عیار ۲۷/۱۱۳/۰۰۰
مثقال طلا ۸۸/۰۴۰/۰۰۰
انس طلا ۱۹۲۱ دلار

قیمت سکه ۳۰ دی ۱۴۰۱

قیمت سکه امامی امروز جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ برابر است با ۲۳۶/۷۲۰/۰۰۰ ریال و قیمت سکه بهار آزادی برابر است با ۲۲۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال.

نوع قیمت (ریال)
سکه امامی ۲۳۶/۷۲۰/۰۰۰
سکه بهار آزادی ۲۲۲/۲۵۰/۰۰۰
نیم سکه ۱۳۸/۳۰۰/۰۰۰
ربع سکه ۹۵/۲۰۰/۰۰۰
سکه گرمی ۵۰/۱۰۰/۰۰۰