بیشترین تعداد پرمصرف‌های آب مربوط به کدام ناحیه پایتخت است؟

سید رسول باقری معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: سه درصد از مشترکان پایتخت بدمصرف هستند که هشت درصد آب شرب خانگی این کلان‌شهر را مصرف می‌کنند.

به گفته او، نواحی دیباجی، آیت‌اله کاشانی و شهرک غرب از لحاظ اسکان و استقرار مشترک بدمصرف در رده‌های بعدی قرار دارند.

باقری با تاکید بر اینکه الگوی مصرف آب در تهران ۱۴ مترمکعب برای هر خانوار در ماه است، گفت: مشترکانی که ماهانه بیش از دو برابر الگوی مصرف یعنی بیش از ۲۸ مترمکعب آب مصرف می‌کنند، «بدمصرف» محسوب می‌شوند.

به گفته معاون امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان تهران، گروه «بدمصرف‌ها» معادل ۴۲ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۸۰۶  مترمکعب آب را در ۹ ماه نخست امسال مصرف کرده‌اند.

از ابتدای طرح برخورد با مشترکان بدمصرف (۱۸ مهرماه) تاکنون، آب حدود ۲۷ هزار خانوار بدمصرف تهرانی (شامل ۲۰ هزار خانوار خانگی و ۷۰۰۰ خانوار غیرخانگی) به صورت موقت از ساعت ۹ تا ۱۶ قطع شده است.

۴۰ درصد تهرانی‌ها خوش‌مصرف هستند

باقری افزود: ۴۰ درصد از مشترکان تهرانی خوش‌مصرف هستند و مطابق برآورد ۹ ماهه شرکت آب و فاضلاب استان تهران ۲۷ درصد حجم آب شرب خانگی پایتخت به این دسته از مشترکان اختصاص یافته است. مشترکانی که ماهانه ۱۴ مترمکعب و کمتر آب مصرف کنند «خوش‌مصرف» هستند.  

پرمصرف‌ها ۶۵ درصد از حجم آب شرب پایتخت را مصرف می‌کنند

معاون درآمد و امور مشترکین آبفای استان تهران با بیان اینکه دو میلیون و ۳۷۵۵ مشترک پرمصرف آب در تهران وجود دارد، گفت: پرمصرف‌های تهرانی ۵۷ درصد هستند که ۶۵ درصد از حجم آب شرب خانگی را مصرف می‌کنند.

به گفته او، مطابق قانون مشترکانی که ماهانه تا دو برابر الگوی مصرف یعنی ۱۴ تا ۲۸ مترمکعب آب مصرف می‌کنند، مشترک «پرمصرف» هستند.    

قطع آب ۷۰۰۰ خانوار غیرخانگی بدمصرف

از ابتدای طرح برخورد با مشترکان بدمصرف تهرانی، ۷۰۰۰ اشتراک غیرخانگی بدمصرف با ارسال اخطار و اطلاع قبلی با محدودیت موقت قطع آب مواجه شدند.

باقری تاکید کرد: مشترکان غیرخانگی چنانچه بیش از ظرفیت قراردادی خود آب مصرف کنند، مشترک بدمصرف هستند.

بیشترین تعداد پرمصرف‌های آب مربوط به کدام ناحیه پایتخت است؟

او با بیان اینکه تاکنون این محدودیت از ۹ تا ۱۱ صبح اعمال می‌شد، گفت:  به دلیل بازدارنده و اثربخش نبودن ساعات قطع، از این پس این محدودیت از ساعت ۹ تا ۱۵ و به صورت موقت اعمال شده است.

او گفت: مشترکان غیرخانگی آب شامل واحد‌های تجاری، صنعتی، اداری، عمومی، نیرو‌های مسلح، اماکن مذهبی، بیمارستان‌ها و. هستند که بر اساس نوع کاربری، فعالیت و تعداد افراد به میزان مشخصی مجاز به مصرف آب بوده که به آن ظرفیت قراردادی می‌گویند.