رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی در بودجه/ جورچین ناقص دولت برای بازار ملک

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه پنجم بهمن به بیان مسائلی همچون خودرو ارزان شد، رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی در بودجه ، جهش انتظارات تورمی در اقتصاد، اقتصاد در تله رکود، قیمت سازی با سازمان جدید، جورچین ناقص دولت برای بازار ملک، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

 

روزنامه اخبار صنعت

 

روزنامه اسکناس

 

روزنامه اقتصاد پویا

 

روزنامه اقتصاد ملی

 

روزنامه امروز

 

روزنامه دنیای اقتصاد

 

روزنامه شروع

 

روزنامه نقش اقتصاد