به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، درخصوص لغو مجوز بانک تات و تشکیل بانک جدید متشکل از سهامداران بانک لغو مجوز شده تات و موسسات صالحین و آتی، بانک آینده تاسیس گردیده و مجاز به فعالیت میباشد.

لذا به اطلاع سپردهگذاران و سهامداران سه موسسه یادشده میرساند هیچ گونه نگرانی در خصوص سپردههای قبلی مشتریان و سهام این سه موسسه وجود نخواهد داشت و کماکان ادامه فعالیت آنها در قالب شخصیت حقوقی جدید بانک آینده امکان پذیرخواهد بود.