پرونده مسکن مهر تا تابستان امسال بسته می شود

علیرضا جعفری گفت: طبق دستور وزیر راه وشهرسازی باید تا تابستان امسال تمامی واحدهای مسکن مهر به بهره برداری برسد.

به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در حال حاضر حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید باقی مانده که بخشی از این واحدها مشکل تعاونی و حقوقی دارند.

او می گوید: در حال رایزنی با وزارت تعاون هستیم که مشکل حقوقی و تعاونی برخی از واحدها که بخش زیادی را شامل می شود حل کنیم تا هرچه سریعتر تحویل این واحدها انجام شود.

پرونده مسکن مهر تا تابستان امسال بسته می شود