توسعه فعالیت تعاونی‌ها بین ایران و برزیل

در حاشیه برگزاری نشست اعضای هیات مدیره ICA در تهران، تفاهم نامه تقویت همکاری های دو جانبه برای توسعه تعاونی ها در ایران و برزیل فی مابین اتاق تعاون ایران و سازمان ملی تعاونی های برزیل امضا شد.

این تفاهم نامه با هدف تقویت همکاری در مجامع چند جانبه، اعزام و پذیرش هیات های تجاری و همچنین توسعه و تبادل دانش و تجربیات مدل های موفق به امضاء بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران و «رمی گورگا نتو» رئیس سازمان تعاونی های برزیل رسید.

گفتنی است، همکاری در فعالیت های مورد توافق دو جانبه در زمینه های تجارت و صنعت، مالی، سرمایه گذاری، توسعه و ترویج همکاری های تجاری و سرمایه گذاری دو جانبه، رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی همچنین تشویق اعضا به منظور شرکت در نمایشگاه های تجاری بین المللی و سمینارهای تجاری از مهمترین محورها و تعهدات طرفین عنوان شده است.

این نشست که با حضور نمایندگان کشورهای عضو هیئت مدیره اتحادیه جهانی تعاون از قاره‌های مختلف برگزار شد، رئیس اتاق تعاون ایران ضمن خیرمقدم به اعضای هیات مدیره اتحادیه جهانی تعاون، ظرفیت ها و توانمندی های بخش تعاون ایران را تشریح کرد.

در ادامه این نشست، چاندراپال سینگ یاداو نایب رئیس اتحادیه جهانی تعاون و نماینده کشور هند ، اقدامات کشورهای این منطقه را توضیح داد. همچنین نماینده کشور کانادا در خصوص وضعیت مالی و برنامه ICA در سال ۲۰۲۳ و نماینده کشور برزیل در خصوص تعاونی‌ها در این کشور و نحوه بهره برداری از ظرفیت ICA توضیحاتی ارائه کردند.

گفتنی است نماینده کشور بلغارستان نیز در این نشست، در خصوص تعاونی های مصرف در بلغارستان توضیحاتی ارائه کرد و نماینده کشور چین نیز فعالیت تعاونی کشاورزی در این کشور را تشریح کرد.

خاطرنشان می شود نماینده کشور کنیا به نمایندگی از تعاونی های قاره آفریقا، نماینده کشور مالزی در خصوص آموزش و نماینده کشور ترکیه نیز در خصوص تعاونی های منطقه اروپا و ارتباط ترکیه با دفتر منطقه اروپا توضیحاتی ارائه کردند.

توسعه فعالیت تعاونی‌ها بین ایران و برزیل