چراغ سبز کمیسیون اقتصادی مجلس: مالیات‌های جدید در راه است!

هفته گذشته مجلس شورای اسلامی بر رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب آن را در دستور کار قرار داد. 

بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه که دولت و مجلس آن را مالیات بر سوداگری می‌دانند، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و به سود حاصل از خرید و فروش مسکن، ارز، طلا وو خودرو مالیات تعلق می‌گیرد. 

در جلسه علنی صبح امروز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مالیات بر سوداگری به کاهش قیمت و التهابات در بازار خودرو، ارز، طلا و مسکن کمک می‌کند و اینکه می‌توانیم منابع اقتصادی را به سمت بازارهای مولد به جای بازارهای سوادگرانه انتقال دهیم.

محمدرضا پورابراهیمی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در پاسخ به تذکر دنیامالی نماینده بندرانزلی در انتقاد به مصوبات کمیسیون در این طرح گفت: طرح مالیات بر سوداگری یکی از طرح‌های مهم مجلس یازدهم است.

چراغ سبز کمیسیون اقتصادی مجلس: مالیات‌های جدید در راه است!

وی با بیان اینکه با این طرح، چهار دارایی پایه در اقتصاد کشور از سوداگری جدا می‌شود، افزود: ما باید بخش مولد اقتصادی را تقویت کنیم تا منابع به سمت بخش مولد اقتصادی بازار طلا، ارز، خودرو و مسکن حرکت کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به روند بررسی ایرادات شورای نگهبان در این طرح گفت: در طی مسیر تصویب طرح مالیات بر سوداگری سه طرح دیگر تصویب و ابلاغ شد که بر محتوا و متن طرح مالیات بر سوداگری تأثیر می‌گذارد لذا باید طرح اصلاح می‌شد.

پورابراهیمی در پایان تاکید کرد: قانون مالیات بر سوداگری به کاهش قیمت و التهابات در بازار خودرو، ارز، طلا و مسکن کمک می‌کند و اینکه می‌توانیم منابع اقتصادی را به سمت بازارهای مولد به جای بازارهای سوادگرانه انتقال دهیم.