راهنمایان گردشگری چقدر حقوق می‌گیرند+ جدول

نرخنامه دستمزد روزانه راهنمایان گردشگری برای سال ۱۴۰۳ به استناد ماده ۴۱ قانون کار، ماده ۵ آئین نامه راهنمایان گردشگری، بند ۱۸ ماده ۳ اساسنامه جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران، بند ۳ ماده ۴ اساسنامه کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور و نرخ پایه اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.

بر این اساس حداقل دستمزد راهنمایان گردشگری برای تورهای معمول است. بنابراین با توجه به تنوع برنامه‌ها، ساعات کاری روزانه، سختی کار و کمبود راهنمای مسلط به برخی زبان‌های خاص، ملاک تعیین نرخ بالاتر از کف، توافق بین راهنما و کارفرماست.

راهنمایان گردشگری چقدر حقوق می‌گیرند؟