حقوق ازکارافتادگان تغییر کرد؟

روز گذشته (۲۴ اردیبهشت)، احکام حقوقی جدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی صادر و در سامانه مربوطه بارگذاری شد.

تعدادی از کارافتادگان تامین اجتماعی در ارتباط با این احکام حقوقی با انتقاد از مبلغ ناچیز مستمری می‌گویند: با افزایش ۳۵ درصدی مستمری ما نسبت به سال قبل، دریافتی بسیاری از کارافتادگان به ۱۰ میلیون تومان هم نرسیده است.

وزیرکار از منتفی شدن افزایش حق مسکن کارگران خبر داد

به گفته آن‌ها، مزایای مزدی از کارافتادگان و مستمری‌بگیرانِ زیر حداقل نیز کامل پرداخت نمی‌شود بلکه بهره‌مندی از حق اولاد و عائله‌مندی به میزان سنوات بیمه‌پردازی‌ فرد مشمول است.

خبر مهم برای کارگران | حق مسکن کارگران افزایش می‌یابد؟

از کارافتادگان با بیان اینکه بسیاری از ما به دلیل شرایط حاد جسمی و بیماری های مختلف، امکان کار کردن و کسب درآمد نداریم؛ افزودند: وقتی یک صندوق بیمه‌ای یک فرد را به دلیل بیماری های شغلی و حوادث پیش آمده، از کار افتاده اعلام می‌کند باید حقوق ماهانه‌ای به او پرداخت کند که فرد بتواند با آن هزینه‌های زندگی خود را تامین کند. معنای از کارافتادگی چیست، وقتی نمی‌توانیم کار کنیم چطور با حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان زندگی کنیم؟!