به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در حکمی با استناد به بند ۶ ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه و با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی محمدرضا فرزین را به عنوان عضو جدید شورای پول و اعتبار منصوب کرد. در واقع، محمدرضا فرزین جایگزین پیمان نوری رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در این شورا شده است.

فرزین در حال حاضر رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت است.