به گزارش افکارنیوزمجید نامجو در گفتگو با مهر یکی از برنامه ها و سیاست گذاری وزارت نیرو را کاهش هزینه های مشترکان در حوزه های آب و برق اعلام کرد و گفت: یکی از مهم ترین کارهایی که باید در وزارتخانه در زمینه کاهش هزینه ها انجام شود، خصوصی سازی است.

وزیر نیرو اظهار داشت: واگذاری شرکت های فعال در حوزه آب، برق و فاضلاب به بخش خصوصی یکی از برنامه های عملی در این حوزه است که البته وزارت نیرو در این بخش پیشگام محسوب می شود.

نامجو خاطر نشان کرد: ما تقریبا بیش از ۱۰۰ شرکت زیرمجموعه وزارت نیرو را به بخش خصوصی واگذار کردیم و همچنین بیش از ۴۵ نیروگاه را نیز برای واگذاری، آماده سازی کردیم.

وی تصریح کرد: البته در حال حاضر بخشی از نیروگاه ها واگذار شده اند و بخش دیگری نیز در فرایند واگذاری قرار دارند.

وزیر نیرو با اشاره به وجود برخی مشکلات در واگذاری شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو از جمله شرکت های توزیع نیروی برق، تاکید کرد: مشکلاتی که در این مورد قابل ذکر است یکی مربوط به مشکلات قانونی برای واگذاری این شرکت های توزیع بود.

به گفته نامجو، برخی مشکلات نیز در بخش آماده سازی نیروگاه ها برای واگذاری وجود داشت که البته این موارد را با همکاری دولت و مجلس و همچنین با استفاده از بندهای قانونی موجود در لایحه بودجه ۹۱ که توسط مجلس تایید شد وجود دارد، حل کردیم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر به سمت آماده سازی شرکت های توزیع برای واگذاری به بخش خصوصی حرکت می کنیم.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به ادغام شرکت های آب و فاضلاب با روش و شیوه سازمان خصوصی سازی و تصویب هیئت عالی واگذاری، گفت: در حقیقت وزارت نیرو در این حوزه هدف گذاری هایی را انجام داده است.

نامجو واگذاری ها به بخش خصوصی را باعث کاهش هزینه های وزارت نیرو دانست که درپی خود نیز کاهش هزینه های مردم را درپی خواهد داشت.