به گزارش افکار، شهردار شاندیز پروژه شهر رویایی پدیده را محلی برای پذیرایی بهتر از زائران مشهد مقدس عنوان کرد و گفت: اجرای پروژه پدیده شاندیز با رویکرد فنی و مهندسی با بهره گیری از قوی ترین مشاورین و مطا لعات جامع شهری در حوزه گردشگری کامل ترین و بزرگ ترین مجموعه گردشگری از نظر خدماتی در کشور در چند سال اخیر می باشد.

مهندس رجب زاده احداثبزرگ ترین مجموعه ملی و گردشگری را در شاندیز مثبت ارزیابی کرد و افزود: مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید پدیده شاندیز مجموعه منحصر به فردی است که چندین مجموعه خدماتی را در یک مجموعه بزرگ تر قرار داده است و همین امر باعثشده تا یک استقبال بسیار بی نظیر و هم یک جایگاه خاص در استان و خارج از استان در آینده شاهد باشیم.

وی استقبال مردم شاندیز از مشارکت در پروژه ملی و سرمایه گذاری در شهر رویایی را فرهنگ بومی مردم منطقه شاندیز دانست و یاد کرد: از دیر باز مردم شاندیز پذیرای مسافرین و زائرین در منطقه ییلاقی شاندیز بودند و به دلیل مهمان نوازی مردم شاندیز این خود شاهدی بر مدعا می باشد که شاهد حضور بسیار زیاد مسافر و زائر در شهر شاندیز هستیم. با توجه به پروژه بزرگ شهر رویایی پدیده شاندیز این استقبال به صورت خاص و ویژه با هماهنگی ها ی مدیریت محترم مجموعه به وجود آمد.

رجب زاده تصریح کرد: در ابتدا سهام پروژه با اولویت حضور مردم بومی به ویژه مردم شهر شاندیز به افراد واگذار شد و توسط مردم با استقبال بسیار خوبی روبرو شد به گونه ای که امروز بیش از ۹۰ درصد شهروندان شاندیز سهام دار پدیده هستند. وی خاطر نشان کرد هر پروژه ای که در شهر قرار است احداثشود و یا هر نوع مدیریت شهری نیاز به مشارکت عموم دارد زیرا حضور مردم باعثپایداری پروژه های ملی خواهد شد.

وی پروژه های بزرگ و عظیم را حاصل مدیریت خاص می داند و ذکر کرد: پروژه ای مانند شهر رویایی پدیده شاندیز با مساحت بیش از یک میلیون و یکصدو ده هزار متر مربع زیر بنا که تا اکنون مدیریت اجرایی این گونه در سطح کشور نداشته ایم پروژه محصول مدیریت دقیق و برنامه ریزی شده می باشد.

رجب زاده چنین پروژه ای را با حجم و گستردگی بالا نیاز امروزی کشور می داند و با توجه به بیانات مقام معظم رهبری که امسال سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری کردند را مصداق مجموعه پدیده شاندیز یاد کرد و این پروژه را مسیری درخشان در توسعه گردشگری دانست.