افکار نیوز - هادی شریفی مدیر روابط عمومی برنامه پایش با اعلام این خبر افزود: با انتشار اخباری مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، موافقت ها و مخالفت ها با اجرا یا نحوه اجرای آن شدت گرفته است.

در همین راستا، آقای محمد رضا پورابراهیمی(نماینده مجلس مخالف اجرای فاز دوم مورد نظر دولت) و آقای عبدالرضا داوری(کارشناس اقتصادی حامی دولت)، در برنامه امشب پایش به مناظره در مورد اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها می پردازند.

شریفی تصریح کرد: میهمان دیگر این هفته برنامه پایش، اسطوره صنعت و رئیس انجمن مدیران صنایع، محسن خلیلی عراقی خواهد بود. خلیلی در سالهای پرالتهاب ملی شدن صنعت نفت، از دانشجویان فعال در دانشکده فنی دانشگاه تهران بود و در سال ۱۳۳۲ به همراه پدر، صنعت گاز مایع در ایران را تاسیس کرد.
همچنین در برنامه پایش این هفته، اوضاع اقتصادی بازار مورد تحلیل قرار می گیرد. برنامه پایش با اجرای مرتضی حیدری بعد از سریال شبکه یک پخش می شود.