به گزارش افکارنیوز، محمد حسین برخورداری در گفت وگو با دنیای صنعت با بیان اینکه دل ما ایرانی ها هم به خاطر کشته شدن دانش آموزان بی گناه کشور آمریکا به درد آمد، افزود: آقای اوباما بداند بچه های ایرانی از محدودیت هایی اقتصادی که البته با اهداف سیاسی برای کشور ایجاد شده است، صدمه می بینند. آیا دل مردم آزادی خواه دنیا و حتی مردم آمریکا از این موضوع به لرزه نمی افتد؟
وی افزود: بحثبخش خصوصی این است که برخی کشورها روی موضوع حقوق بشر متمرکز می شوند اما اعمال آنها با گفتارشان یکی نیست.

این عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: این انتقاد هم وجود دارد که چرا بخش خصوصی ما یک مجموعه حقوقی ایجاد نمی کند و نتایج نرسیدن دارو و کمبود و گرانی مواد غذایی ناشی ازتحریم ها را جمع آوری نمی کند و ادعای خسارت نمی کند؟

برخورداری با بیان اینکه بسیاری از مردم آزادی خواه جهان در جریان جزئیات آنچه در حال اتفاق افتادن است، نیستند، اظهار کرد: کشورهای غربی جلوی ورود دارو و غذای را گرفته اند و مجبوریم این دارو و غذاها را با چندین برابر قیمت واقعی تهیه کنیم. آیا مردم آزادی خواه جهان دلشان نمی تپد که برای یک فرد سرطانی ما که دارو دریافت نمی کند چه اتفاقی می افتد.

وی با طرح این پرسش که چرا بخش خصوصی ما نتایج این تحریم ها و محدودیت ها را اعلام نمی کند؟ افزود: طبق قوانین بین المللی داد و ستد دارو و غذا باید آزاد و بدون هیچ محدودیتی صورت بگیرد. کجای دنیا دم از حقوق بشر می زنند اما جلوی تامین دارو و غذا را می گیرند؟ چرا مسائل و اختلاف نظر بین دولت ها، دامان بخش خصوصی را گرفته است؟

این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: اوباما و کسانی که با او همکاری می کنند بدانند هر خانواده ایرانی که از اعمال فشارهای سیاسی آنها آسیب ببیند مسلما تا چند نسل این آسیب را تحمل خواهد کرد. از این رو خانواده ای که در اثر نرسیدن دارو یکی از اعضای خود یا حتی اشتغالش را از دست بدهد هیچگاه این موضوع را فراموش نخواهد کرد.

وی ادامه داد: مسئولان ما هم باید واقعیت های موجود را هم به مردم و هم به جهانیان اعلام کنند. امام حسین(ع) نیز ظهر عاشورا فریاد زد و به لشکر کفار گفت: بدانید که من نوه پیغمبر هستم و بدانید با چه کسی می جنگید. سیدالشهدا مظلومیت خود و یارانش را نشان داد. ما هم باید مظلومیت واقعی خود را به گوش مردم جهان برسانیم تا غرب نتواند به اهداف شوم خود برسد.

برخورداری با بیان اینکه غرب با تبلیغات وسیع و استفاده از فضای رسانه قدرتمندی که در اختیار دارد، در حال عوض کردن ذهنیت مردم دنیا نسبت به ما هستند، گفت: ملت ایران جنگ هشت ساله را گذرانده و تجربه آن سال ها را دارد. این بار نیز در برابر این هجمه تا پای جان ایستادگی خواهند کرد اما روز به روز تنفرشان نسبت به کسانی که در ظاهر شعارهای حقوق بشری می دهند اما در باطن پا روی همه معیارهای اخلاقی و انسانی می گذارند, بیشتر خواهد شد.