افکار- شمسالدین حسینی پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران خطاب به خبرنگاران، گفت: چندی پیش خبرنگاری از من درباره یک موسسه سوالی کرد که من به او گفتم من چنین موضوعی را در مورد این موسسه بیان نکردم و از شما میشنوم اما با کمال تاسف آن خبرنگار برخلاف صحبت من مطلبی را منتشر کرد و من به همین خاطر ترجیح میدهم فعلا با خبرنگاران مصاحبهای نداشته باشم.