به گزارش افکارنیوز، خسرو ارتقایی گفت: دشت شهریار یکی از مهم ترین دشت های کشاورزی استان تهران بوده که برای جبران آب سفره ها و محدودیت منابع آب موجود، طرح تغذیه مصنوعی در آن به اجرا درآمده و با اجرای این طرح سالانه ۴۷ میلیون مترمکعب آب در سفره های زیرزمینی ذخیره خواهد شد.

مشاور وزیر نیرو اظهار داشت: با توسعه شهرستان شهریار و رشد جمعیت، همچنین کاهش آب های سطحی تغذیه کننده آبخوان و اختلال در نحوه بهره برداری از چاه ها و منابع آب زیرزمینی با پدیده فرونشست زمین روبرو هستیم.

وی افزود: در این راستا مطالعات علاج بخشی دشت شهریار با هدف شناسایی وضعیت موجود و نیازهای آبی در سال های آینده با دو گزینه تغذیه مصنوعی
با بهره گیری از جریان های سیلابی فصلی رودخانه کرج و همچنین انتقال پساب تصفیه خانه غرب تهران مورد بررسی قرار گرفت.

ارتقایی با اشاره به گزینه تصفیه خانه غرب تهران گفت: این طرح در فاز مطالعاتی است که با ساخت این تصفیه خانه ۲۴۰ میلیون مترمکعب پساب آن با احداثیک کانال ۲۰ کیلومتری، اراضی پایین دست دشت شهریار را سیراب خواهد کرد.

مدیرعامل آب منطقه ای تهران دو راهکار موجود را به منظور کاهش مشکلات دشت شهریار در برنامه توسعه و در قالب راهکارهای مدیریت مصرف و تامین آب عنوان کرد و بیان داشت: در سال ۸۰ طرحی تحت عنوان کانال آب محمدیه با انتقال ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب به اجرا درآمد که به تنهایی برای ساماندهی دشت شهریار کفایت نمی کرد. بنابراین با توجه به لزوم سرعت در اجرای طرح علاج بخشی دشت شهریار، طرح تغذیه آبخوان با بهره گیری از جریان های سیلابی فصلی رودخانه کرج در دست اجرا است.

ارتقایی هدف اصلی طرح را بالابردن بیلان و ذخیره سفره آب زیرزمینی دشت شهریار عنوان کرد و در مورد اهداف فرعی آن اظهار داشت: ساماندهی رودخانه و کنترل سیلاب، جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه در محدوده پروژه و تقسیم آب به تناسب ظرفیت رودخانه های شادچای و کرج توسط سرریزهای احداثشده از موارد قابل ذکر است.

وی تصریح کرد: این طرح برای سیلاب های ۲۵۰ مترمکعب در ثانیه در نظر گرفته شده و آبی که از جریان های سیلابی و سرریز سد کرج به سفره های آب زیرزمینی تزریق می شود و دشت شهریار از این آب به عنوان منبع تغذیه کننده بهره مند و تمام ذینفعان و کشاورزان از آن منتفع خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران حجم این مخازن را بالغ بر ۳ میلیون مترمکعب اعلام کرد و در مورد مشخصات کلی طرح گفت: ۶ خاکریز هلالی شکل در مجموع به طول حدود ۲۸۵۰ متر احداثمی شود که ۵ خاکریز آن دارای یک سرریز آزاد و ششمی دو سرریز دارد، عرض خاکریز در بستر ۴۲ متر و در بالا هفت متر بوده و به این ترتیب آب در پشت بند اول جمع شده و پس از عبور از سرریز در بند پایین تر ذخیره خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: ساماندهی دیواره های دو طرف رودخانه در مجموع به طول ۶ کیلومتر، احداثسازه تقسیم کننده و ساختمان نگهداری و بهره برداری طرح از دیگر کارهای اجرایی است.

وی پیشرفت فیزیکی طرح را ۲۵ درصد اعلام کرد و افزود: عمده مصالح استفاده شده در اجرای پروژه از مصالح موجود در بستر رودخانه است و در صورت رفع معارضین حقیقی و حقوقی تا خردادماه سال جاری دو بند از بندهای طراحی شده تکمیل می شود، ضمن اینکه عملیات اجرایی بقیه طرح نیز در مدت ۲۴ ماه آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

ارتقایی اعتبار پیش بینی شده جهت تکمیل طرح را بالغ بر ۳۰ میلیارد ريال اعلام کرد و افزود: اعتبار مصوب سال گذشته آن در حدود ۴ میلیارد ریال در نظر گرفته شده و تاکنون حدود یک میلیارد و ۷۴۰ ميليون ریال آن تخصیص یافته است.