به گزارش افکارنیوز، آرش فراز گفت: در حالی که نظر کارگر و کارفرما باید به طور همزمان در لایحه اصلاح قانون کار مدنظر قرار می‌گرفت اما متاسفانه این امر در جریان تدوین پیش نویس صورت نگرفته و وزارت کار نیز تنها بر این مساله تاکید دارد که تکلیف قانونی خود را برای ارائه این لایحه انجام داده است.

وی به نشست روسای مجامع استانی مجمع عالی نماینده کارگران کشور با اعضای هیات رییسه مجلس اشاره و ابراز امیدواری کرد: مجلس در جهت احقاق حقوق کارگران وارد عمل شده و برخی کوتاهی‌ها در خصوص تکمیل و تحول در لایحه را جبران کند.

فراز جلوگیری از توقف تولید، فعال بودن کارخانه‌ها، انتقاد از قراردادهای موقت کار، تامین معیشت کارگران و تاکید بر تدوین سند کار شایسته را از جمله محورهای مورد بحثدر این نشست مشترک برشمرد.

وی در ادامه تصریح کرد: با وجود آنکه تهیه سند کار شایسته نیز در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه پیش‌بینی شده ولی متاسفانه مورد بی توجهی قرار گرفته است.

دبیرکل مجمع عالی نماینده کارگران کشور در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا، به مصوبه احیای نظام استاد و شاگردی اشاره و خاطرنشان کرد: مشمولان این قانون از حمایت قانون کار و تامین اجتماعی خارج شده و مورد حمایت هیچ قانون دیگری قرار نمی‌گیرند در حالی که این امر به معنی بازگشت به سالهای پیش از تصویب قانون کار و تامین اجتماعی و تضییع حقوق کارگرانی است که در قالب این مصوبه مشغول به فعالیت هستند.

وی در پایان گفت: مجمع عالی نماینده کارگران کشور علاوه بر فعالیت در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی، به عنوان نماینده جامعه کارگری در ترکیب سه جانبه همراه با کارفرمایان و دولت حضور داشته و در ارائه خدمات مشاورهای به مخاطبان خود فعال است.