به گزارش افکارنیوز، جلسه شورای عالی کار که به منظور بررسی افزایش حق مسکن و کمک هزینه خاروبار کارگران صبح امروز برگزار شده بود، دقایقی قبل به دلیل توافق نرسیدن میان نمایندگان کارفرمایی و کارگری بی‌نتیجه ماند.

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تشکلهای کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از مدتها قبل تلاش کردند تا خواستههای کارگران در این زمینه به نحو مطلوبی تامین شود و بر همین اساس بسیاری از تشکلهای کارگری آخرین پیشنهادات خود به منظور افزایش قدرت خرید و معیشت خانوارهای کارگری به شورای عالی کار ارائه کردند.