به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در قرعه کشی نخست که با حضور اعضای نظارت بر قرعه کشی صورت گرفت، یک دستگاهMVM۳۱۵ به قید قرعه به یک نفر از اعضای باشگاه مشتریان این بانک که تا روز ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری به ثبت کارت یا کارت های شتابی خود در این باشگاه اقدام کرده بودندتعلق گرفت.

در این قرعه کشی که ستار ولی زاده به عنوان برنده آن انتخاب شد، هر کارت ثبت شده در باشگاه مشتریان بانک ملت در هر روز، برابر با یک امتیاز در قرعه کشی(مقطع محاسبه شروع دوره ۲۵ بهمن ماه ۹۱) محاسبه شد.

بر اساس این گزارش، در قرعه کشی های دوم و سوم هم به ترتیب ۱۰۰ جایزه یک میلیون ریالی و ۱۵۰ جایزه ۵۰۰ هزار ریالی به آن دسته از مشتریان بانک ملت اختصاص یافت که نسبت به مشارکت در دوره زمستانی طرح انگیزشی سنجش رضایتمندی مشتریان اقدام و گزینه " شرکت در قرعه کشی " را به عنوان پاداش انتخاب کرده بودند.

بر این اساس، در این قرعه کشی ها، هر فرد دارای یک امتیاز در نظر گرفته شد.

این گزارش حاکی است، اسامی برندگان قرعه کشی های دوره زمستانی طرح انگیزشی سنجش رضایتمندی مشتریان، از طریق وب سایت اینترنتی بانک ملت به نشانیwww. bankmellat. ir به اطلاع عموم خواهد رسید.