سرویس اقتصادی افکار نیوز - جمشید عدالتیان عضو اتاق بازگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه افزایش قیمت سکه در بازار علاوه برافزایش نرخ بین المللی طلا ناشی از رشد بی رویه قیمت ارز در داخل کشور است گفت: نرخ طلا و سکه وابسته به نرخ ارز است و افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای دیگر در بازار آزاد سبب رشد قیمت سکه در داخل شده است.
وی درخصوص راه کارهای کنترل قیمت سکه گفت: قیمت ارز کشور در حال حاضر ۲ گانه شده و دولت باید با ایجاد سیاست های مناسب قیمت ارز را در بازارهای داخلی کاهش و با کنترل روند صعودی آن زمینه را برای کاهش قیمت آن فراهم نماید.
عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی به دلیل ثبات اقتصادی بعید به نظر می رسد کاهش پیدا کند، بنابراین کاهش قیمت سکه در مدت زمان کوتاه امکان پذیر نیست.


قیمت سکه در بازارهای داخلی بیش از بازارهای جهانی است

یک کارشناس اقتصادی گفت: آمارها نشانگر افزایش نرخ طلا در سه سال گذشته بوده واز سوی دیگر پول های سرگردان در دست مردم و سرمایه گذاری آنها در بخش سکه سبب این امر شده، به گونه ای که قیمت سکه دربازارهای داخلی کشور از بازار های جهانی بیشتراست.
محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاد دانان ایران درگفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه افزایش قیمت سکه در بازار به دلیل دخالت بیش از حد بانک مرکزی و افزایش میزان نقدینگی در بازارهای کشور است گفت: ایجاد بیش از حد بانک های خصوصی به بهانه تعدیل رشد نقدینگی سبب افزایش حبابی قیمت سکه در بازارهای کشور شده است.

وی ادامه داد: آمارها نشانگر افزایش نرخ طلا در سه سال گذشته بوده واز سوی دیگر پول های سرگردان در دست مردم و سرمایه گذاری آنها در بخش سکه سبب این امر شده، به گونه ای که قیمت سکه دربازارهای داخلی کشور از بازار های جهانی بیشتراست.
عضو انجمن اقتصاد دانان ایران تصریح کرد: اقداماتی از جمله حراج شمش طلا و سکه در بانک های کارگشایی به بهانه کنترل نقدینگی نه تنها سبب کاهش قیمت سکه نشد، بلکه افزایش بیش ازحد سکه را به همراه داشته است.

صدری با اشاره به اینکه مهار کنترل نقدینگی و شفاف سازی آن سبب کاهش نوسانات قیمت سکه خواهد شد افزود: کنترل نقدینگی وهدایت آن به سمت تولید و سرمایه گذاری صحیح در بخش اشتغال زمینه را برای رشد و توسعه اقتصاد کشورفراهم می کند.