به گزارش افکارنیوز، اساس تشکیل مطعبه مجلس، چاپ اوراق، قوانین و مقررات، آئین نامه ها و اوراق و اسناد مهم دولتی که با توجه به شرایط آن زمان از حیثتعداد جمعیت و میزان نیاز، حجم بسیار اندکی داشته بوده است. لیکن به مرور زمان بر حجم، تنوع و در نتیجه دامنه فعالیت مطعبه مجلس افزوده شده است.

شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران براساس نمودار سازمانی جزو موسسات وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی است، بر اساس ماده(۵) اساسنامه موضوع شرکت، چاپ انحصاری اوراق بهادر و اوراق تحت نظارت دولت و در حدود مقدورات اوراق تحت نظارت شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها و انجام سفارشات چاپی وزارت امور اقتصادی و دارایی و موسسات وابسته بیان شده است.

لذا اخیرا در یک اقدام غیرمتعارف و در آخرین روزهای عمر دولت دهم مشاهده میگردد، حکم عزل و جابه جایی عباس شمس مدیرعامل ۱۱ ساله شرکت چاپخانه دولتی کل کشور صادر و فردی جایگزین ایشان میگردد که هیچ تجربه وسابقه ای در این صنعت نداشته است.

عباس شمس مدیرعامل سابق چاپخانه های دولتی یکی از مدیران باسابقه و خوش نام در وزارت اقتصاد ودارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده که یازده سال قبل(۳سال پایانی دولت هشتم و دولت های نهم و دهم) در سمت مدیرعاملی این شرکت حاکمیتی قرار میگیرد. ایشان با تدابیر و تلاش مضاعف و علی رغم بسیاری از نامهربانی ها ی مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی سعی در مدیریت و ارتقای این شرکت نمود.

می توان در همین زمینه به یکی از عمل های غیر معمول و غیراصولی وزارت اقتصاد ودارایی در زمینه عدم صدور حکم مدیرعاملی عباس شمس بیش از ۳ دوره اشاره نمود.

با توجه به عدم صدور حکم نفر سوم هیئت مدیره در آن شرکت، مشکلات مدیریتی، شرکت چاپخانه های دولتی برای مدیران آن بسیار با مشکل مواجه ساخته، که این نشان از عدم پشتیبانی و حمایت از وزارت اقتصاد از این مجموعه حساس حاکمیتی می باشد.

بایستی متذکر شد اخیرا با انتصاب فردی به عنوان جایگزین در روزهای پایانی دولت که به جریان انحرافی وابسته است، این شرکت با بحران های پیش رو برای دولت بعدی(یازدهم) مواجه خواهد شد.

از نکات لازم به ذکر در زمینه شرکت چاپخانه های دولتی کل کشور جایگاه حساس، امنیتی و اقتصادی آن در کشور می باشد که چنان چه نتوان آن شرکت را به نحو مطلوبی مدیریت نمود بایستی در آینده ای نزدیک مشاهده مشکلات عدیده ای در کشور باشیم.

لازم به ذکر است شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران چاپ سفته،انواع مباهی نامه، اوراق ازدواج و طلاق،شناسنامه،دسته چک،تمبرهای دولتی،گواهینامه رانندگی،شناسنامه ساختمان،قبوض و بن ادارات و . . . . را چاپ می نماید.